Hoe worden tv-kijkcijfers gemeten?

Stichting Kijkonderzoek publiceert dagelijks tv-kijkcijfers. In de tv-kabel en/of in een reguliere tv zit geen meetapparatuur voor het meten van de kijkcijfers. Hoe bepaalt Stichting Kijkonderzoek dan de kijkcijfers voor televisieprogramma’s?

Stichting Kijkonderzoek maakt gebruik van een kijkerspanel van 1250 huishoudens en 2800 mensen. Deze huishoudens en bijbehorende mensen weerspiegelen de samenleving. Als ware een steekproef wordt het kijkgedrag van deze selectie doorgetrokken op de gehele tv-kijkende populatie. Op deze manier worden de tv-kijkcijfers gemeten.

De panelleden worden random uit alle Nederlandse huishoudens geworven door onderzoeksbureau GfK. Aanmelden als panellid is niet mogelijk.

How werkt het meten van het kijkgedrag van een panellid?

In de huishoudens die tot het kijkerspanel behoren geven de bewoners via een speciale afstandsbediening aan wie er naar de televisie kijkt. Dit gebeurt per panellid afzonderlijk. Kijken meerdere panelleden tegelijk, dan geven ze dit aan via de afstandsbediening. Alle tv’s in het huishouden zijn voorzien van speciale meetapparatuur (de ‘kijkmeter’). Deze meetapparatuur combineert wat er uitgezonden wordt met wie er kijkt / kijken en geeft deze data door aan  Stichting Kijkonderzoek.

Een tv-dag wijkt overigens af van een reguliere dag. Een tv-dag begint om 02:00 en eindigt om 02:00 de volgende dag.

Kijkcijfers

De kijkcijfers van de voorgaande dag worden dagelijks om 7:30 bekendgemaakt. Dit gebeurt op de website https://kijkonderzoek.nl/kijkcijfers.

De (dag-)kijkcijfers bestaan uit de som van het gemiddelde aantal kijkers op het moment van uitzending en het gemiddelde aantal uitgestelde kijkers op de dag van uitzending.

Voorbeeld van de tv-kijkcijfers op 15 januari 2020:

Begrippen:

KDH – Kijkdichtheid: het percentage kijkers binnen de doelgroep dat gemiddeld naar het programma keek.

MADL – Marktaandeel: het percentage kijkers naar het programma gebaseerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep.

ABS – Absoluut aantal: het aantal kijkers binnen de doelgroep.

 

Meer weten over adverteren op tv?

Meer weten over adverteren op tv? Neem contact met ons op!